Jak zawładnąłem 6 kontynentami świata

Zachariasz Wojciechowski

ERRATA do książki Zachariasza Wojciechowskiego

„Jak zawładnąłem 6 kontynentami świata”

ISBN 978-83-965257-0-3
Wydanie pierwsze

Strona 10

Jest :

„Jednak Bazar S.A po przekształceniach rozpadł się  i dziś na rynku z wielkopolskich spółek akcyjnych  utrzymuje się niezmiennie spółka w Grodzisku Wielkopolskim”.

Powinno być:

„Jednak Bazar S.A po przekształceniach nie rozpadł się  i dziś na rynku z wielkopolskich  spółek akcyjnych  utrzymuje się niezmiennie spółka w Grodzisku Wielkopolskim”.

 

Jak zawładnąłem 6 kontynentami świata”/ Z.Wojciechowski/ Browar Gracer Sp. z o.o., 2023